Om den rättsliga vårdnaden om ett barn har överförts till en EES-medborgare kan barnet ha uppehållsrätt som annan familjemedlem

Lyssna på poden!
24 Views
Start online radio!

Uppdaterat för 5 månader sedan av NYBBLE NYTT

EU-domstolen konstaterar att när den rättsliga vårdnaden om ett barn har anförtrotts till en EES-medborgare utan att det har uppkommit ett föräldra-barnförhållande anses barnet vara en annan familjemedlem enligt artikel 3.2 a i rörlighetsdirektivet. Lär hela artikeln här!