Presidiedagar för plan-, bygg- och miljönämnder 2021, 23 mars

Lyssna på poden!
98 Views
Start online radio!

Uppdaterat för 8 månader sedan av NYBBLE NYTT

Under två halvdagar informerar vi om aktuella utredningar, myndighetsutövning och juridik inom våra frågor. SKR:s experter och förbundsjurister samt representanter från berörda departement medverkar.

Var med och lyssna under en eller båda halvdagarna. Vi vill uppmuntra deltagande kopplat till egna diskussioner och möten. Det är därför möjligt för betalande deltagare att se materialet under en period efteråt. Det går också bra att ställa frågor till talarna under konferensens gång via chatt.

Program och anmälan till Presidiedagen den 18 mars med tema mijlö- och hälsoskyddsfrågor.

Program 23 mars

Tema planering och byggande

13.00

Aktuellt i korthet

Introduktion till dagens program och en överblick över vilka frågor som är aktuella på förbundet inom plan- och byggområdet.
Ann-Sofie Eriksson, sektionschef på SKR.

13.20

Juridiken i fokus

Hur kan taxan fungera som ett politiskt instrument? Och vilka nämndhanteringsfrågor är vanligast från kommunerna? Vi får information och svar på frågor kopplade till markanvisning med mera.
Olof Moberg, förbundsjurist, SKR.

Paus

14.00

Digitala detaljplaner – snart är det dags!

Nästa år blir det krav på att nya detaljplaner tas fram digitalt. Vad innebär det konkret för kommunerna och hur kan vi förbereda verksamheterna?
Christina Thulin, expert planering och byggande, Tillväxt och samhällsbyggnad, SKR.

Att mäta och jämföra kommunernas myndighetsutövning

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Inom området bygglov skiljer sig resultaten ofta från andra områden som jämförs. Varför är det så och hur kan det tolkas?
Jan Torége, utredare, Tillväxt och samhällsbyggnad, SKR.

Boverkets byggregler i förändring

Hela BBR förändras i strukturen med början i reglerna kring buller. Hur påverkar detta behoven av kompetens och personal? Hela översynen väntas ge stora förändringar i kommunernas verksamheter.
Johan Sjöstrand, expert planering och byggande, Tillväxt och samhällsbyggnad, SKR.

Paus

15.15

Aktuellt inom bygg- och bostadspolitiken

Elin S Olsson, statssekreterare, Finansdepartementet.

15.45

Avslutande samtal och medskick

Caroline Dieker, SKR:s beredning för samhällsbyggnad, reflekterar kring utveckling inom planering-, byggande- och bostadsfrågor.

Läs artikeln här!