RÅDETS DIREKTIV (EU) 2019/475 av den 18 februari 2019 om ändring av direktiven 2006/112/EG och 2008/118/EG vad gäller inkluderingen av den italienska kommunen Campione d’Italia och de italienska delarna av Luganosjön i unionens tullområde och i den t

30 Views
Start online radio!

Uppdaterat för 2 år sedan av NYBBLE NYTT

Lär hela artikeln här!