Rättsfall: En tjänst som består i att upprätta utlåtanden i syfte att bedöma omfattningen av de försäkrades vårdbehov på uppdrag av en erkänd aktör av social karaktär, omfattas av artikel 132.1 g i direktivet

25 Views
Start online radio!

Uppdaterat för 1 år sedan av NYBBLE NYTT

Lär hela artikeln här!