Regeringen satsar på mer vindkraft till havs – elkunderna tar notan

28 Views
Start online radio!

Uppdaterat för 9 månader sedan av NYBBLE NYTT

Fördelen med vindkraft till havs är dels kort och gott att det blåser friskare, dels att man kan använda högre torn och större turbiner, vilket ger högre effekt.

Sverige har en lång kust, det finns numera ett antal kommersiella projekt, men vi ligger ändå långt efter andra EU-länder när det gäller havsbaserad vindkraft.

En viktig orsak orsak är att branschen tycker det är för dyrt att ansluta sig nätet på land. Kostnaden för att dra en sjökabel har lett till att flera godkända projekt har lagts på is.

Nu ändrar regeringen på detta, genom att ändra förordningen för statliga Svenska kraftnät, som får ansvaret att bygga ut transmissionsnätet inom svenskt sjöterritorium. Efter en remissrunda ska de nya reglerna gälla från i augusti

– Det handlar om att dra ut nätet ”en bit i havet”, resterande del får entreprenören stå i, annars kan vi bryta mot EU:s konkurrensregler, säger Anders Ygeman.

Foto: Thomas Karlsson

Regeringen har valt mellan att finansiera havsnätet över statsbudgeten eller via nätavgifterna. Det blev det senare, vilket drabbar alla elkonsumenter.

– Det beror också på hänsyn till EU-regler om statliga stöd. Och elpriserna i Sverige är bland de lägsta i Europa, hävdar Anders Ygeman.

Vad hoppas ni uppnå?

– Produktiva investeringar, tanken är att ge havsbaserad kraft samma förutsättningar som den landbaserade. Transmissionsnäten kommer främst att byggas inom områden där det är brist på el i södra och mellersta Sverige.

Vindkraften upplever en högkonjunktur i stora delar av världen, den står numera helt på egna ben prismässigt jämfört med andra energislag. Internationella energirådet, IEA, skrev i en rapport häromåret att den havsbaserade vindkraften kommer att vara den viktigaste elkällan inom EU år 2040.

Läs också:

Den svenska vindkraftsboomen

Utländska finansjättar satsar på svensk vind

Vindkraft till havs ställs mot miljö och militära intressen

Läs artikeln här!