Revisionskonferens, webbseminarium

Lyssna på poden!
92 Views
Start online radio!

Uppdaterat för 7 månader sedan av NYBBLE NYTT

Programinnehåll

Vi sänder konferensen live från SKR:s lokaler. Möjlighet till frågor i chat finns under hela sändningen.

Del 1 Inledning

  • Hur har revisionen påverkats av Corona-pandemin?
  • Hur kan vi tänka framgent kring arbetssätt, granskning och ansvarsutkrävande?

Anna Eklöf och Lotta Ricklander, SKR

Del 2 Kommunikation och dialog

  • Revisionens kommunikation – hur kommunicerar revisionen via hemsidan, i skrivelser och rapporter?
    Kommunikationsexperten Nina Wiklander berättar om hur kommunikation kan göras på ett tydligt och enkelt sätt via olika kanaler.
  • Revisionens dialog med nämnder och styrelser
    SKR har genomfört en undersökning av samspelet mellan revisionen och fullmäktige, förvaltning, nämnder och styrelser. Resultatet visar att en nyckel för gott samspel är en väl fungerande dialog. Vi presenterar resultatet av undersökningen och diskuterar hur dialogen kan utvecklas.

Anna Eklöf och Lotta Ricklander, SKR

Del 3 Ekonomi

  • Hur har Corona påverkat kommuners och regioners ekonomi?

Annika Wallenskog, chefsekonom SKR berättar om SKR:s senaste ekonomirapport

Läs artikeln här!