Skapa bättre samtalsklimat och verka för att ingen ska tystna, webbinarium

Lyssna på poden!
115 Views
Start online radio!

Uppdaterat för 8 månader sedan av NYBBLE NYTT

SKR och medieinstitutet Fojo samarbetar med tre kommuner i ett pilotprojekt där stöd ges i att genomföra workshops på lokal nivå där förtroendevalda och journalister kan mötas i ett konstruktivt samtal i syfte att tillsammans kunna bidra till utveckling av det lokala demokratiska samtalet i positiv riktning.

Målet är att gemensamt ta fram former för hur samarbetet kan ske lokalt för att tillsammans påverka utvecklingen i det demokratiska samtalet så att det blir mer respektfullt.

Medverkande

  • Hanna Andersson, medieinstitutet Fojo
  • Förtroendevalda och journalister från pilotkommuner
  • Anna Lena Pogulis och Greta Berg, SKR

Boka upp i din almanackan redan nu!

Den 2 juni 2021 finns det ytterligare ett datum för webbinarium om hot och hat mot förtroendevalda. Vi återkommer i kalendern med tema och program under våren.

Läs artikeln här!