Slik jobber redningsmannskapene utover natta

32 Views
Start online radio!

Uppdaterat för 11 månader sedan av NYBBLE NYTT

Nå skal de for første gang siden skredet gikk natt til onsdag, holde på for fullt på bakken utover natta.

– Måten vi har organisert oss på er å jobbe fra vestsiden og utover. Vi bygger gangbruer og stier ved hjelp av materiale og isopor.

Det sier innsatsleder og brigadesjef Knut Halvorsen i Oslo brann- og redningsetat. Han forteller at varierende underlag gjør at det krever både tid og ressurser for å komme seg frem.

– Noen steder er det såpass hardt underlag at man kan legge materiale rett på, mens andre steder er det så bløtt at vi må bygge flytebrygger ved å koble sammen isopor i flere lag for å komme oss frem.

Øker innsatsen

Frem til i dag har redningsmannskapet bestått av tre team. Fra i dag har de utvidet med ytterligere to team, slik at mannskapet som nå er ute i skredområdet består av til sammen 30 personer fordelt på fem team. På hvert team er det seks personer og en hund.

Grunnen til at de har utvidet, er at de i løpet av dagen har klart å bygge et større område med stier og sikringer slik at det er plass til flere.

Frem til nå er det mannskap fra Oslo, Nedre Romerike og Trondheim som har tatt del i søket. Det er også mannskaper på vei fra Bergen som kan delta i søket.

– Vi prøver å eskalere så fort vi har plass nok til å ivareta sikkerheten, sier Halvorsen.

Regner med flere funn

Halvorsen understreker at det er et risikofylt arbeid som gjøres.

– Vi har en rekke sikringstiltak, men det vil ikke fjerne risikoen. Etterhvert som vi finner funn så kan vi koble personer opp mot hvor personer har bodd, slik at vi kan lete mest effektivt i løpet av natta, forklarer Halvorsen.

Jordras i Ask i Gjerdrum

Brigadesjef Knut Halvorsen (t.v.) og politiets innsatsleder Knut Hammer forteller om en krevende redningsoperasjon.

Foto: Fredrik Hagen / NTB

Innsatsleder Knut Hammer forteller at de tre siste funnene har blitt gjort i samme området og at de vil fortsette søket i dette områder utover natta.

– Vår etterretning sier at det vil være naturlig å finne ytterligere funn i dette området, sier Hammer til NRK.

– Det er fare for liv og helse. Vi jobber der geologene mener det er trygt nok. Vi har skredvakter og varslingssystem som gjør at vi kan evakuere ut dersom det skulle gå ytterligere ras, forteller Hammer.

Må la området hvile

– Måten vi jobber oss inn i området på, er å bygge vei inn til et definert område, for så å trekke oss tilbake og sende inn hund som markerer en rekke punkter. Vi gjør søk der vi har markeringer fra hund.

Halvorsen forteller at de nå har nok markeringspunkter til å holde på i 5–6 timer fra kl. 20:00.

– Deretter må vi la rasområdet hvile noen timer, før vi starter igjen med nye søk i morgen tidlig, slik at det kan komme til nye lukter som hundene kan søke etter, forklarer Halvorsen.

– Det er viktig at vi ikke leter på måfå. Hunder må få markere nye lukter, slik at det ikke er oss de markerer på.

Gjerdrum kvikkleireskred

Det er et stort område som skal undersøkes, og mange steder er gjørma helt bløt.

Foto: Jaran Wasrud

Bekrefter funn av hulrom

Stiene inn til områdene hundene finner er krevende å bygge.

– For å komme oss inn til områdene hundene markerer, er vi avhengig av å bygge trygge veier inn og korte evakueringsveier ut. I tillegg må veiene være solide nok til å bære eventuelle funn ut. Vi har stort fokus på å drive finsøk der vi mest sannsynlig kan finne liv, som er i hulrom i bygninger og lignende.

Halvorsen forteller at de har bygget vei inn til flere titalls steder som hundene jobber. Han bekrefter at de har funnet flere hulrom.

– Det er til slutt redningslederne som vurderer om det kan være liv på områdene som blir markert, sier Halvorsen.

Läs artikeln här!