Utbildning i barnkonsekvensanalys inom skolan

Lyssna på poden!
102 Views
Start online radio!

Uppdaterat för 8 månader sedan av NYBBLE NYTT

En föreläsning om barnkonventionen och hur den ska tolkas och tillämpas i genomförande av barnkonsekvensanalyser inom skolans område. I workshops kommer case att användas både avseende en fråga som rör barn i grupp och en fråga som rör ett enskilt barn.

Föreläsningen kommer att genomföras via Zoom. Deltagarantalet är begränsat till 50 personer.

Datum och tid

Dag 1: 8 april klockan 09.00-16.00 ( lunch 12.00 -13.00)

Dag 2: 9 april klockan 09.00-12.00

Medverkande

  • Marie Lundin Karphammar, barnrättsjurist SKR
  • Charlotte Palmstierna, barnrättsexpert

Läs artikeln här!