Utmattning och PTSD – hur kan verksamhetschefer/HR-experter förebygga och fånga upp medarbetare?

Lyssna på poden!
114 Views
Start online radio!

Uppdaterat för 8 månader sedan av NYBBLE NYTT

Medarbetare inom kommuner och regioner har under det gångna året gjort enorma insatser. För att minska risken för att medarbetare kommer att få bestående men när pandemin väl är över, måste vi identifiera dessa tidigt och ge dem det stöd som de behöver.

Under webbinariet deltar ett antal forskare i ett samtal om hur vi långsiktigt ska förhindra att medarbetare och chefer får bestående besvär och hur vi tidigt kan hitta de personer i behov av stöd.

Preliminärt program

Välkomna och introduktion

Ing-Marie Wieselgren, SKR

Forskare om PTSD

Moderator: Ing-Marie Wieselgren

  • Ingibjörg Jonsdottir verksamhetschef Institutet för stressmedicin
  • Pernilla Bergman psykolog Kris och katastrofpsykologi
  • Maria Bragesjö forskare Karolinska institutet och medverkande i utformningen av regionalt vårdprogram för PTSD.
  • Niclas Wisén psykolog och forskare Karolinska institutet med tidigare erfarenhet från Försvarsmakten.

Fler namn kommer inom kort.

Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor.

PAUS

Exempel på verktyg och stöd från SKR och Suntarbetsliv

Goda exempel från kommuner och regioner

Möjlighet till samtal i mindre grupper för de som önskar

Läs artikeln här!