Vägen tillbaka – vad gör vi efter pandemin för att främja psykisk hälsa på arbetsplatsen?

Lyssna på poden!
110 Views
Start online radio!

Uppdaterat för 7 månader sedan av NYBBLE NYTT

Covid-19 har satt stora spår i arbetslivet. Ingen vet hur situationen kan bli efter pandemin. Utifrån tidigare kriser och pandemier samt lärdomar från det senaste året är det tydligt att det finns vissa frågor som kan vara viktiga att reflektera och fundera över. Hur tar vi tillvara på de goda erfarenheterna? Hur kommer vi ihåg och uppmärksammar det som har varit på bästa sätt? Hur kan vi skapa rätt förutsättningar på arbetsplatserna och för cheferna att främja psykisk hälsa? Vad är viktigt att komma ihåg och uppmärksamma?

Preliminärt program

Välkomna och introduktion

Ing-Marie Wieselgren, SKR

Forskare och experter ger råd och tips utifrån sin kunskap och erfarenheter

Moderator: Ing-Marie Wieselgren

Robert Egnell, rektor Försvarshögskolan och professor inom ledarskap under påfrestande förhållanden.

Fler namn kommer tillkomma.

Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor

PAUS

Exempel på verktyg och stöd för HR-experter och verksamhetschefer

SKR, Suntarbetsliv

Goda exempel från kommuner och regioner

Möjlighet till samtal i mindre grupper för de som önskar

Läs artikeln här!